Lưu trữ Barista - MY MOTHER RESTAURANT
14 Tháng Tư, 2021

Chef

Mô tả công việc: Phụ trách chính các món Á có trong thực đơn Catering của nhà hàng từ khâu chuẩn bị đến chế biến (Cung cấp các xuất ăn cho các đối tác của Nhà hàng); Chịu trách nhiệm báo các lại các hư hỏng, hủy bỏ thực phẩm,… với Bếp trưởng Điều hành một cách kịp thời; Tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn VSATTP và luôn giữ sạch sẽ, an toàn tỏng khuôn viên bếp; Và các công việc khác theo sự phân công của Bếp trưởng; Yêu cầu công việc: Có […]