Lưu trữ Tuyển Dụng Bếp - MY MOTHER RESTAURANT
2 Tháng Mười Một, 2020

Nhân viên Bếp chính Fusion Á – Âu

Mô tả công việc: Phụ trách chính các món Á – Âu cũng như thực đơn A-la-carte của nhà hàng từ khâu chuẩn bị đến chế biến; Chịu trách nhiệm báo các lại các hư hỏng, hủy bỏ thực phẩm,… với Bếp trưởng Điều hành một cách kịp thời; Tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn VSATTP và luôn giữ sạch sẽ, an toàn tỏng khuôn viên bếp; Và các công việc khác theo sự phân công của Bếp trưởng; Yêu cầu công việc: Có kinh nghiệm từ 3-5 năm tại vị trí tương đương […]