SET LUNCH - MY MOTHER RESTAURANT
 
GIÁ TRÊN MENU ĐÃ BAO GỒM PHÍ PHỤC VỤ VÀ THUẾ VAT 10%
 
 

My Mother Restaurant

SET LUNCH


Đến nhà hàng dùng bữa trưa, quý khách hàng được lựa chọn một trong các Set Lunch dưới đây.
 

My Mother Restaurant

BEVERAGE