Xem giỏ hàng “Bít tết thăn nội kiểu Pháp” đã được thêm vào giỏ hàng.
Placeholder

Ức gà cuộn kiểu Pháp

280,000