Xem giỏ hàng “Bít tết thăn nội kiểu Pháp” đã được thêm vào giỏ hàng.
Placeholder

Steak kiểu Pháp

580,000