Xem giỏ hàng “Bít tết thăn ngoại kiểu New York” đã được thêm vào giỏ hàng.
Placeholder

Cá hồi phi lê

420,000