Xem giỏ hàng “Bít tết thăn ngoại kiểu New York” đã được thêm vào giỏ hàng.
Placeholder

Bít tết thăn nội kiểu Pháp

620,000