Xem giỏ hàng “Bít tết thăn ngoại kiểu Manhattan” đã được thêm vào giỏ hàng.
Placeholder

Bít tết thăn ngoại kiểu New York

580,000